צלחת לפירות מעוטרת

housewares 35a big housewares 35 big