שעון מעורר תקופתי

שעון מיוצר בברית המועצות בשנות ה-70alarm clock 2 big