רשת הסוואה

רשת הסוואה תקופתית שנות ה- 80solder 37 big