קודן לדלת אנלוגי

קודן לדלת תקופתי, שנות ה- 90comunications 7 big