מצלמת סטילס

מצלמת אקורדיון קודאק משנות ה-1934-1925comunications 53 big