מיקרופון

מיקרופונים עם מעמד מברזל וקוביות להדבקת לוגו

MIC 28 bigMIC 27 big