אנטנה

אנטנה – למכשיר הקשר שדה- שנות ה-40\50solder 56 big